Pizza Nova

195

Pizzas, Sándwiches, Milanesas

Promo - Pizzeta Nova Familiar 32 cms + 2 gustos + Pepsi o Pilsen
Promo - Pizzeta Nova Familiar 32 cms + 2 gustos + Pepsi o Pilsen
$400
Promo - Chivito Nova para 2 + Pepsi o Pilsen
Promo - Chivito Nova para 2 + Pepsi o Pilsen
$580
Promo - Super milanesa Nova para 2 + Pepsi o Pilsen
Promo - Super milanesa Nova para 2 + Pepsi o Pilsen
$555
Promo - Gramajo Nova para 2 + Pepsi o Pilsen
Promo - Gramajo Nova para 2 + Pepsi o Pilsen
$475
Promo Familiar - Pizzeta con muzza + pizzeta comun + Pepsi o Pilsen
Promo Familiar - Pizzeta con muzza + pizzeta comun + Pepsi o Pilsen.
$465
Promo Nova - 2x1 muzza + 2x1 pizza + 2x1 faina
Promo Nova - 2x1 muzza + 2x1 pizza + 2x1 faina
$379
Promo 3 - 2x1 muzza + 2x1 pizza + 2x1 faina + Pilsen o Pepsi
Promo 3 - 2x1 muzza + 2x1 pizza + 2x1 faina + Pilsen o Pepsi.
$460
Promo Pizzeta - Pizzeta con muzzarella + 2 faina
Promo Pizzeta - Pizzeta con muzzarella + 2 faina.
$355
Promo Individual - 1 muzza + 1 faina + Pepsi 500 ml
Promo Individual - 1 muzza + 1 faina + Pepsi 500 ml.
$210
Promo Individual - 1 pizza + 1 faina + Pepsi 500ml
Promo Individual - 1 pizza + 1 faina + Pepsi 500ml
$160
Promo 4 - 4 muzza + 4 pizza + 2 faina + Pepsi o Pilsen
Promo 4 - 4 muzza + 4 pizza + 2 faina + Pepsi o Pilsen.
$585
Porcion faina
Porcion faina
$90
Porcion faina con muzzarella
Porcion faina con muzzarella
$145
Porcion figazza
Porcion figazza
$150
Pizza comun metro
Pizza comun metro
$300
Pizza comun 1/2 metro
Pizza comun 1/2 metro
$190
Pizza muzzarella por metro
Pizza muzzarella por metro
$540
Pizza muzzarella 1/2 metro
Pizza muzzarella 1/2 metro
$300
Figazza 1 metro
Figazza 1 metro
$540
Figazza 1/2 metro
Figazza 1/2 metro
$300
Pizzeta familiar con salsa
Pizzeta familiar con salsa
$145
Pizzeta familiar con muzzarella
Pizzeta familiar con muzzarella
$240
Empanada de carne
Empanada de carne
$45
Empanada de jamon y queso
Empanada de jamon y queso
$45
Tarta de pascualina
Tarta de pascualina
$95
Tarta de zapallito
Tarta de zapallito
$95
Tarta de fiambre
Tarta de fiambre
$95
Tarta napolitana
Tarta napolitana
$130
Sandwich olimpico
Sandwich olimpico
$170
Sandwich caliente
Sandwich caliente
$165
Sandwich con muzzarella
Sandwich con muzzarella
$210
Milanesa clasica en 2 panes
Milanesa clasica en 2 panes
$200
Milanesa clasica en 2 panes con papas fritas
Milanesa clasica en 2 panes con papas fritas
$245
Milanesa de carne sola
Milanesa de carne sola
$150
Milanesa al plato con guarnicion
Milanesa al plato con guarnicion
$265
Milanesa napolitana (1 persona)
Con fritas, rusa y ensalada mixta.
$399
Milanesa napolitana (2 personas)
Jamón, muzzarella y salsa, con papas fritas , ensalada mixta y rusa.
$585
Milanesa rellena con guarnicion
Morrón, aceitunas, jamón y queso.
$355
Chivito comun con fritas
Lechuga, tomate, huevo, aceitunas, morrón y papas fritas.
$245
Chivito canadiense al pan con fritas
Chivito canadiense al pan con fritas
$320
Chivito canandiense al plato (1 persona)
Chivito canandiense al plato (1 persona)
$399
Chivito canandiense al plato (2 persona)
Chivito canandiense al plato (2 persona)
$540
Bauru
Bauru
$200
Tallarines con estofado
Tallarines con estofado
$245
Ravioles de verdura con estofado
Ravioles de verdura con estofado
$245
Sorrentinos con estofado
Sorrentinos con estofado
$245
Tallarines con salsa
Tallarines con salsa
$230
Noquis con salsa
Noquis con salsa
$230
Ravioles con salsa
Ravioles con salsa
$230
Medallones de pollo en dos panes con fritas
Medallones de pollo en dos panes con fritas
$210
Medallones de pollo al pan
Medallones de pollo al pan
$170
Revuelto gramajo (1 persona)
Revuelto gramajo (1 persona)
$245
Revuelto de gramajo (2 personas)
Revuelto de gramajo (2 personas)
$395
Pollo entero al horno
Pollo entero al horno
$560
1/4 de pollo con guarnicion
1/4 de pollo con guarnicion
$295
Pollo grille con guarnicion
Pollo grille con guarnicion.
$355
Pollo grille napolitano
Pollo grille napolitano
$355
Hamburguesa comun al pan con fritas
Hamburguesa comun al pan con fritas
$145
Hamburguesa completa al pan con fritas
Lechuga, tomate, morrones, aceitunas, jamón, muzzarella, mayonesa, huevo frito y papas fritas.
$185
Finito
Finito
$355
Churrasco con guarnicion
Churrasco con guarnicion
$270
Omelette de jamon y queso con guarnicion
Omelette de jamon y queso con guarnicion
$250
Porcion papas fritas
Porcion papas fritas
$150
Tortilla de papas
Tortilla de papas
$185
Ensalada mixta
Lechuga y tomate.
$120
Ensalada rusa
Ensalada rusa
$120
Huevo frito
Huevo frito
$45
Flan casero
Flan casero
$90
Flan casero con dulce
Flan casero con dulce
$120
Postre Dayar clasico
Postre Dayar clasico
$90
Agua mineral 500 ml
Agua mineral 500 ml
$45
Gaseosa 600 cc
Gaseosa 600 cc
$70
Gaseosa 1,25 L
Gaseosa 1 L
$120
Cerveza Pilsen 365 cc
Cerveza Pilsen 365 cc
$60
Cerveza Patricia 365 cc
Cerveza Patricia 365 cc
$60
Cerveza 1 L
Cerveza 1 L
$140
Vino 3 palmas en caja
Vino 3 palmas en caja
$110
Gaseosa 1,5 lt
Gaseosa 1,5 lt.
$180

$0.0